Zgoda dot. przetwarzania danych osobowych


Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji w systemie Charakterologia.pl, udziału w teście charakteru i wydania stosownych opinii.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kapitał Kariery Sp. z o.o., w celu przeprowadzenia testów charakteru oraz wydania opinii zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Kapitał Kariery Sp. z o.o.. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.


Regulamin serwisu

Kontakt: biuro@kapitalkariery.pl